สรุป
พี่ดำ ขายงานไทย ทั้งมาลัย บายศรี พานพุ่ม เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2558
เจ้าของร้าน
พี่ดำ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1