สรุป
พี่เอิญ ขายกุหลาบ สร้อยทอง ย้ายจากหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบ เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2544
เจ้าของร้าน
พี่เอิญ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1