สรุป
พี่แขก เน้นขายกุหลาบจากตาก ปลีกส่งมากว่า 30 ปี เปิดทุกวัน 12:00-00:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2534
เจ้าของร้าน
พี่แขก เจ้าของร้านรุ่นที่ 1