สรุป
พี่ปุ้ย ขายดอกรัก มะลิ กุหลาบและงานประดิษฐ์บายศรีปากชาม เปิด 20:00-08:30 น.
ปีที่เปิดร้าน
2544
เจ้าของร้าน
พี่ปุ้ย อายุ 36 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1