สรุป
คุณปิ่นแก้ว เน้นขายมัมนำเข้า มัมถ้วย ขายมากว่า 10 ปี เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2550
เจ้าของร้าน
คุณปิ่นแก้ว