สรุป
คุณปุ๊ก ขายเครื่องมาลัยทั้ง ดอกรัก จำปี มะลิ และกุหลาบ เปิด 19:00-02:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2532
เจ้าของร้าน
คุณปุ๊ก อายุ 30 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2