สรุป
คุณราเชน สืบทอดร้านขายกุหลาบ ดอกรัก และมะลิที่ปลูกในประเทศ เปิด 18:00-00:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2510
เจ้าของร้าน
คุณราเชน อายุ 35 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2