สรุป
คุณทองม้วน เน้นงานจัดดอกไม้ จัดพวกหรีด ชุดดอกไม้หน้าศพ เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2534
เจ้าของร้าน
คุณทองม้วน