สรุป
พี่รุ่งรัตน์ ขายดอกที่ปลูกในประเทศ และใบไม้หลากหลายพันธุ์ เปิดทุกวัน 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2540
เจ้าของร้าน
พี่รุ่งรัตน์ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1