สรุป
พี่แทค ขายดอกไม้สดทั้งในประเทศและนำเข้า เปิด 06:00-18:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2530
เจ้าของร้าน
พี่แทค อายุ 33 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 2