สรุป
พี่พัด ขายกุหลาบจากแม่สอด เปิด 16:00-04:00 น.
เรื่องเล่า
เป็นร้านที่ย้ายมาจากที่ขายริมฟุตบาท
ปีที่เปิดร้าน
2542
เจ้าของร้าน
พี่พัด อายุ 46 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1