สรุป
ร้านขายดอกไม้ไทยและนำเข้า ที่เปิดทุกวัน 24 ชม. มามากกว่า 30 ปี
เจ้าของร้าน
ปราณี อายุ 55 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่  1