สรุป
ป้าต๋อย ขายกุหลาบจากแม่สอด เปิดทุกวัน 17:00-05:00 น.
ปีที่เปิดร้าน
2537
เจ้าของร้าน
ป้าต๋อย อายุ 60 ปี เจ้าของรุ่นที่ 1