สรุป
คุณอ้อ เจ้าของรุ่นที่ 1 จัดหาดอกไม้แห้ง ดอกในประเทศ และนำเข้า เปิดทุกวัน 24 ชม.
เจ้าของร้าน
คุณอ้อ เจ้าของร้านรุ่นที่ 1