สรุป
พี่ตุ๋ย ร้านขายใบไม้คุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ เปิด 16:00-03:00 น.
เจ้าของร้าน
พี่ตุ๋ยและพี่ชล