สรุป
ป้าเยาว์ เน้นขายใบไม้หลายพันธุ์ เปิดอังคาร-เสาร์ 09:00-19:00 น.
เจ้าของร้าน
คุณสิริวิมล