สรุป
คุณยุ้ย ขายดอกไม้สดในประเทศ กระทง พาน บายศรี ประดิษฐ์พวงมาลัย เปิด 24 ชม.
ปีที่เปิดร้าน
2549
เจ้าของร้าน
คุณยุ้ย เจ้าของร้านรุ่นที่ 1