สรุป
พี่สุณี จำหน่ายดอกไม้คุณภาพดี ใหม่และสดเสมอ เปิด 24 ชม.
เรื่องเล่า
เชี่ยวชาญในการจัดหาดอกไม้ได้ตรงตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าในจำนวนมาก เพราะมีเครือข่ายชาวสวนที่ปลูกให้มานาน รวมถึงตัวแทนจัดซื้อในตลาดต่างประเทศที่สามารถจัดหาดอกไม้ได้ตรงตามคุณภาพและความต้องการภายในเวลาที่กำหนด จากประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
เจ้าของร้าน
พี่สุณี อายุ 67 ปี เจ้าของร้านรุ่นที่ 1