#ปากคลองstrikeback

#เดินหลงในดงดอก

Arch SU
x Humans of Flower Market
x Splendour Solis
25 September – 11 October 2020 |
ณ ย่านปากคลองตลาด

พวกเราชอบย่านเมืองเก่ามาก อาจเป็นเพราะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (Arch SU)
ของพวกเราตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า พวกเราอยาก
ชวนคุณมาเดินปากคลองตลาดด้วยกัน! พวกเราชอบความมี
ชีวิตของที่ นี่ทั้งชีวิตชีวาจากหมู่มวล
ดอกไม้มหาศาล และความจี๊ดจ๊าดของ “มนุษย์ปากคลอง”
ทุกคน พวกเราจัดดอกไม้ไม่เป็นเลย แต่เราอยากชวนคุณ
ซื้อดอกไม้ไปทดลองจัดที่บ้านเพราะเราเชื่อว่าดอกไม้
แค่ดอกเดียวช่วยเปลี่ยนคลื่นในอากาศได้

เราชอบเดินหลงในปากคลอง เราอยากชวนคุณมาเดินตามหา
สิ่งที่ซ่อนอยู่ในปากคลอง สิ่งที่เราตั้งใจซ่อนไว้ มีทั้งรูปถ่าย
“มนุษย์ปากคลอง” โดย ศศมน รัตนาลังการ หนึ่งในทีม FB
Page: Humans of Flower Market และเกม AR สนุก ๆ
ดอกไม้ฟู ๆ ตามจุดต่าง ๆ โดย Splendour Solis เราหวัง
ว่าการเดินหลงและการหาสิ่งที่เราเอาไปซ่อนไว้ จะทำให้คุณได้
ค้นพบปากคลองตลาดในมุมของคุณเอง เจอแล้วอย่าลืม
#ปากคลองstrikeback #เดินหลงในดงดอก มาบอกเราด้วย
นะ ว่าปากคลองตลาดในมุมของคุณคืออะไร ; )

DOWNLOAD MAP(PDF)
DOWNLOAD MAP(JPEG)

การจัดระเบียบโดยภาครัฐ และวิกฤตโรคระบาดเปลี่ยนชีวิต
ของคนปากคลองอย่างไร แนวคิดใหม่ๆ จากภาควิชาการ
และคนรุ่นใหม่ Next Gen จะมีส่วนร่วมสร้างสีสัน
ให้ตลาดแห่งนี้เติบโตไปในทิศทางไหน นี่คือความท้าทาย
ของปากคลองตลาด สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่า ชีวิตมนุษย์ต่างหาก
ที่จัดจ้านกว่าดอกไม้ทั้งปวง

โครงการ “ปากคลอง Strike Back!” เป็นกิจกรรมของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร (Arch SU)
ทำงานร่วมกับทีม FB Page: Humans of Flower Market และ Splendour Solis โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), กฎบัตรแห่งชาติ และกฎบัตรรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา พัฒนา และฟื้นฟูย่านปากคลองตลาด โดยให้ความ
สำคัญกับ “Sense of Place” หรืออัตลักษณ์ของปากคลอง
และ “มนุษย์ปากคลอง” ต่าง ๆ ที่เป็นสีสันที่แท้จริงของย่าน
กว่าหมื่นชีวิตที่ต่างคนต่างเกื้อหนุน ช่วยเหลือ ดิ้นรน และ
แข่งขันบนเวทีชีวิตอันรายล้อมไปด้วยมวลหมู่ดอกไม้

<< BACK